En elev med inackorderingstillägg har inte rätt till busskort. Om du redan har fått ett busskort och sedan får veta att du får inackorderingstillägg ska du lämna tillbaka busskortet till skolan.

Läs mer om inackorderingsbidrag på CSN’s hemsida