Med denna tjänst kan du mäta närmaste vägen mellan hemmet och skolan.

Avståndet mäts längs kommunens eget vägnät inklusive gång- och cykelvägar. Vissa vägsträckor som till exempel Söderleden och E4:an är uteslutna.

Skolskjutsregler

Gymnasieeleven har rätt till skolskjuts med busskort när resvägen är minst: 6 kilometer

Om du har frågor som rör avståndet mellan adress och skola är du välkommen att kontakta Kontaktcenter. Du når oss via på telefon 011-15 00 00.

Vilken skola går du i?

Var bor du?


Visa avstånd

Beräknat avstånd till skola

till
är det $response.distance km