Skolelever som råkar ut för en skada i samband med en olycka kan få tillfällig skolskjuts. För att veta om du kan få tillfällig skolskjuts måste du anmäla olyckan till Norrköpings kommuns försäkringsbolag.

När du gör anmälan får du besked om eleven kan få ersättning för resor mellan skola och hemmet. Observera att försäkringen inte gäller när behov av tillfällig skolskjuts beror på sjukdom eller operation.