Meddela samhällsbyggnadskontoret om studierna inte påbörjas, om de avbryts, om du flyttar eller om det finns någon annan orsak som kan innebära att villkoren för reseersättning eller busskort inte längre uppfylls.