Skolskjuts för grundskola

Grundskola

Skolskjuts är kostnadsfria resor till och från skolan. Det kan kan vara resor med skolbuss, allmän kollektivtrafik eller skoltaxi.
Resor till och från fritidshem och förskola har föräldrarna ansvar för.

Elever som uppfyller avståndskravet får skolskjuts eller busskort som kommunal service automatiskt och ingen ansökan behöver skickas in.

Frågor om sommarlovsbiljett hänvisas till Östgötatrafiken.

I portalen Min skolskjuts kan du som är förälder eller vårdnadshavare till grundskolebarn hitta aktuell information om skolskjutsen.

Det nya läsårets skolskjutsplanering finns tillgänglig på webben veckan efter midsommar.

Har du inte e-legitimation eller mobilt bank-id kan du få ett tillfälligt lösenord från tekniska kontoret via brev, detta lösenord är tidsbegränsat och måste ändras efter första inloggningen.

För att få ett lösenord kontaktar du: 011-15 00 00

Grundsärskola

Till skolskjuts räknas endast de resor eleven gör för att ta sig till och från skolan och omfattar två resor per skoldag. Resan ska börja eller sluta på skolan för att räknas som skolskjuts.

Den elev som inte klarar resor med allmän kollektivtrafik får resa i särskild skolbuss eller skoltaxi. De elever som klarar att åka buss eller spårvagn hela eller delar av resan får ett busskort av skolan.

Om ditt barn åker till mer än en adress, till exempel korttids- eller fritidshem måste du kontakta tekniska kontoret.

Kontakt