Skolskjuts för grundsärskola

Till skolskjuts räknas endast de resor eleven gör för att ta sig till och från skolan och omfattar två resor per skoldag. Resan ska börja eller sluta på skolan för att räknas som skolskjuts.

Den elev som inte klarar resor med allmän kollektivtrafik får resa i särskild skolbuss eller skoltaxi. De elever som klarar att åka buss eller spårvagn hela eller delar av resan får ett busskort av skolan.

Om ditt barn åker till mer än en adress, till exempel korttids- eller fritidshem måste du kontakta tekniska kontoret.

Kontakt