Så fungerar grundsärskolan

Att gå i grundsärskola kan ske på olika sätt. Vissa elever går i samma klass som grundskolans elever. Andra grundsärskoleelever går i egna klasser, men har sin undervisning oftast i samma skolbyggnad som grundskolans elever.

Grundsärskolan följer samma läroplan som grundskolan men kursplanerna är anpassade för särskolans elever.

I särskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande.

Inbjudan till informationskväll om gymnasiesärskolan

Under kvällen får du som vårdnadshavare träffa lärare, elever och rektorer från de olika utbildningarna och får möjlighet att ställa frågor. Varmt välkommen!

För vem: Elever och vårdnadshavare år 9
När: Torsdag 5 november
Tid: Kl. 17.30 – 18.15 är elever från Klingsborg välkomna, kl. 18.30-19.15 är elever från Ektorp välkomna
Plats: Ektorpsskolan, Stafettgatan 10, Norrköping

Mer information i inbjudanPDF (pdf, 406.1 kB)

Träningsskola

Träningsskolan är en del av särskolan. Den är till för elever som inte kan ta till sig undervisning i ämnen. De får istället studera ämnesområden.

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning.
Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping