Praohandledaren får ett brev med information om vad han eller hon behöver ta upp och gå igenom med praoeleven.