Antingen genom att prata med din lärare, studie- och yrkesvägledare, föräldrar, grannar eller genom att söka på nätet och i sociala medier.