Är det 5 km eller mer till praoplatsen får du ett busskort av skolan. Om avståndet är mindre än 5 km får du ta dig dit på annat sätt.