Elever i grundskolan och grundsärskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
  • om språket används dagligen i hemmet
  • om eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Kommunen är endast skyldig att anordna modersmålsundervisning om:

  • det finns minst fem elever som önskar att få undervisning i språket
  • om eleverna har rätt till undervisningen
  • om det finns en lämplig lärare.