I förskoleklassen har eleven inte rätt till modersmålsundervisning.