Modersmålsundervisning kan anordnas som språkval, elevens val, skolans val eller anordnas som undervisning utanför den garanterade undervisningstiden. Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev.

Undervisning i modersmål är frivillig. Undervisningen kan ske på en annan skola om det inte finns tillräckligt många elever på den egna skolan för att bilda en undervisningsgrupp.