Om du vill avsluta modersmålsundervisning för ditt barn fyller du i e-tjänsten Modersmålsundervisning - Ansöka eller avbryta

E-tjänsten: Modersmålsundervisning - Ansöka eller avbryta