Du som vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning genom att fylla i e-tjänsten Ansökan om modersmålsundervisning. Rektorn fattar beslut om eleven får modersmålsundervisning.

E-tjänsten Modersmålsundervisning - ansöka eller avbryta