Adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning, även om språket inte är det språk som eleven dagligen talar i hemmet. Eleven måste ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning i språket.