Modersmålsundervisning

Du som har ett annat modersmål än svenska kan ha rätt till modersmålsundervisning. En elev kan få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • språket används dagligen.
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Kontakt