Söderporten

Söderporten har ett attraktivt läge med närhet till både naturen och stadens centrum. På Söderporten visar vi glädje i undervisningen, entusiasmerar och väcker nyfikenhet för att motivera eleverna. Vi är en inspirationskälla för eleverna i deras kunskapssökande. Vi skapar framtidstro!

Mångfald

Närheten till naturen och till stadens centrum gör att Söderporten har ett mycket attraktivt läge. På Söderporten förverkligas begreppet "en skola för alla". Här möts alla barn/elever oavsett bakgrund och ursprung i en mångfald som berikar lärandet och ger en unik social kompetens. Pedagogerna skapar tillsammans med eleverna en god lärande miljö, som ser till individens behov och varje elevs personliga utveckling. Vi satsar särskilt på språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen då språk är nyckeln till våra elevers framgång.

Vår gemensamma grundsyn

I vår skola har vi elever som är motiverade att lära och som med lust och nyfikenhet tar sig an utmaningar. I undervisningen ges eleverna chans att lära med alla sinnen och med olika inlärningsstilar. På skolan finns ett gott arbetsklimat med glädje och trygghet och personalen har positiva förväntningar på eleverna. Tryggheten har sin grund i ömsesidig respekt och tolerans för olika åsikter. På vår skola känner sig alla lika mycket värda.

Läs mer här:
Söderportens plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

Våra övergripande målområden

Ökad likvärdighet och måluppfyllelse genom:

  • Fokus på språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • Strukturerad undervisning för ett tryggt lärande
  • Tillit till varje elevs förmåga att lyckas

Mer om Söderporten

Beskrivning: Tvålärarskap, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, värdegrundsarbete, eget tillagningskök

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Camilla Kratz
011-15 32 96

Rektor
Linda Hansen
011-15 60 96

Rektor
Anna-Karin Sävenstrand
011-15 12 11

Kontaktuppgifter
Linda Hansen
F-klasser, fritidshem och grundsärskola
011-15 60 96

Camilla Kratz
Årskurs 1-3
011-15 32 96

Anna-Karin Sävenstrand
Årskurs 4-6
011-15 12 11

Skolkuratorer
Emma Kihlman
Årskurs F-3
072-583 57 41

Sandra Vesterlund
Årskurs 4-6 och grundsärskola
072-584 34 27

Skolsköterskor
Elisabeth Hadd Danielsson
Årskurs F-3
011-15 18 73

Maria Fjeldstad
Årskurs 4-6 och grundsärskolan
011-15 23 81

Specialpedagog
Heléne Lindström
Årskurs F-3
072-574 71 78

Sandra Eklöf
Årskurs 4-6 och grundsärskolan
072-597 40 66

Sjukanmälan
Appen IST HOME Skola

Expedition
011-15 33 00

Hitta till