Djäkneparksskolan

Djäkneparksskolan är en åk 7-9 skola i hjärtat av Norrköping. Här går cirka 440 elever och varje årskurs har fem paralleller. Skolan har en trevlig, trygg och tillmötesgående atmosfär. Skolan byggdes på 1950-talet i funkisstil och har idag fräscha och ändamålsenliga lokaler efter en omfattande renovering.

Vår personal

På Djäkneparksskolan arbetar 62 medarbetare och det finns två rektorer. Vi arbetar i årskursvisa arbetslag, ett för varje årskurs. På skolan finns ett elevhälsoteam med kurator, skolsköterska, psykolog och specialpedagoger från varje arbetslag. Rektor ingår i elevhälsoteamet.

På skolan finns också ett trygghetsteam med kurator, och pedagoger från alla arbetslag. Rektor ingår i skolans trygghetsteam.

Gemensamt för skolans alla arbetslag är att personalen har en bred och djup kompetens att leda elevernas lärande och utveckling.

Så arbetar vi med elevernas lärande

Vi arbetar för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt och strävar efter hög måluppfyllelse. Vi arbetar efter modeller för likvärdiga lektioner, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och elevernas delaktighet. I kärnämnena har vi ett tvålärarsystem där två ämneslärare per klass undervisar på alla lektioner. Genom detta ger vi varje elev de bästa möjligheterna att utvecklas efter sina egna förutsättningar. För oss är det viktigt att alltid bemöta eleverna utifrån individen. Det är i mötet mellan pedagog och elev som relation och kvalitet skapas och vi arbetar efter mottot att “alla kan lyckas”!

Under läsåret 2019/2020 genomfördes en kvalitetsgranskning av skolinspektionen och Djäkneparksskolan fick full pott inom områdena rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero bedömnings och betygssättning.

Läsåret 2019/2020 hade Djäkneparksskolan högst meritvärde i årskurs 9 av alla kommunala skolor i Norrköping.

Så arbetar vi med barnens trygghet

Vi arbetar för att alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan. Därför har vi ett aktivt värdegrundsarbete och ett förebyggande trygghetsarbete. Våra pedagoger fikar med våra elever för att skapa trygghet i korridoren. Våra elevstödjare arbetar uppsökande och rör sig både i klassrummen , i korridorerna och ute på skolgården.

Vårt trygghetsteam träffas varje vecka och elevrådet och elevskyddsombuden går trygghetsvandringar.

Elev och föräldrainflytande

Vi har klassråd varje vecka på mentorstid och vi har elevråd, elevskydd och DARK en gång i månaden.

Föräldramöten sker en gång per termin och vi bjuder alltid in blivande årskurs 7:ors elever och föräldrar till ett informationsmöte på vårterminen innan de börjar årskurs 7.

På vår blogg djäkneparksskolan.bloggspott.com finns uppdaterad information från varje mentor och rektorerna.

Profiler

Djäkneparksskolan är en profilskola med profiler i basket, dans, fotboll, bild, slöjd, musik, foto, programmering, internationellt arbete, laga och baka och block. Eleverna väljer profil efter intresse och har dem ett pass i veckan. Profilerna är klassöverskridande och åldersblandade.

Måltider

Djäkneparksskolan har en skolrestaurang med tillagningskök. Vi erbjuder närproducerad och god mat dagligen i form av en dagens rätt och dagens vegetariska rätt. Djäkneparksskolan har vunnit utmärkelser för sin salladsbuffé.

En dag i veckan äter vi helt vegetariskt och hälften av alla livsmedel är ekologiska.

Djäkneparksskolan har ett café som erbjuder smörgåsar och frukt till försäljning. Eleverna på skolan är jourelever i caféet och tar också hand om enklare sysslor i vår skolrestaurang en gång per läsår.

Förväntningar på elever, på vårdnadshavare

Vi har höga förväntningar på våra elever. Det innebär att vi tror på dem och att alla kan om de vill. Vi arbetar efter mottot att “alla kan lyckas”!

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mer om Djäkneparksskolan

Beskrivning: Basket, dans, fotboll, bild, slöjd, musik, foto, programmering, internationellt arbete, laga och baka och block.

Årskurser: 7-9

Rektor
Anders Eriksson
011-15 31 33

Rektor
Jessica Vesterlund
011-15 31 10

Sjukanmälan av elev
Appen IST HOME Skola

Expedition
Emma Holmqvist
011-15 31 30
Skicka e-post

Kuratorer
Eva Pedersen
011-15 31 48

Skolsköterska
Inger Karlsson
0725-39 61 72

Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Zara Thunström Carlsson
011-15 31 56

Kökschef
Jaana Kähkönen
011-15 31 39

Hitta till Djäkneparksskolan