Det är ytterst få och endast behöriga medarbetare som har tillgång till bildmaterialet.