Några skolor har kameror endast inomhus och några har endast utomhus. Vissa skolor har kameror både inomhus och utomhus.