Du kan vända dig till skolans rektor med dina frågor.