Utbildningskontoret i Norrköping ingår i projektet SIDIES som syftar till att utbyta erfarenheter kring effektiva och anpassade lärmiljöer och metoder för nyanlända elever samt elever med svenska, italienska och spanska som andraspråk.

Projektet förväntas bidra till ökad kompetens kring hur skolan kan organisera för bättre övergångar för nyanlända elever samt öka parternas kännedom om vilka metoder som främjar inkludering av nyanlända. I förlängningen förväntas projektet bidra till elevers ökade måluppfyllelse.

Läs mer om projektet SIDIES