Hagaskolan åk 4-9 deltar i ett projekt som syftar till att höja kvalién på musikundervisningen i Norrköpings musikklasser. Det sker genom bland annat jobbskuggning vid The Choir of St Johns i Cambridge och kurser i körmetodik i Danmark och Ungern.

Hagaskolan