Norrköpings Montessoriskola F-6 deltar i ett projekt och internationellt utbyte som handlar om montessoripedagogikens grundprinciper. Lärare, fritidspedagoger och rektorer får möjlighet att jobbskugga pedagoger vid montessoriskolor i Holland och Italien samt gå kurser i montessoripedagogik.

Norrköpings Montessoriskola