Utbildningskontoret i Norrköpings kommun deltar i ett tvåårigt Erasmusprojekt som syftar till att kartlägga och utveckla metoder för att motverka avhopp från skolan. Samarbetspartners kommer från Österrike och Spanien. Genom projektet har lärare, verksamhetsledare, coacher, yrkesvägledare, kuratorer och andra som på ett eller annat sätt möter elever som riskerar att avsluta sina studier i förtid möjlighet till kunskapsutbyte.

Läs mer om projektet AllAboard