Djäkneparksskolan deltar i ett projekt som handlar om att utveckla elevers nyckelkompetenser och ett aktivt medborgarskap. Utbytet sker mellan lärare och elever från Polen, Rumänien, Portugal, Italien och Spanien.

Djäkneparksskolan