Hultdalsskolan åk 7-9 deltar i ett projekt som handlar om att stärka toleransen hos ungdomar 14-17 år. Elever från Italien, Slovakien Spanien och Sverige är med i projektet som pågår till och med 2020. I projektet ska elever och lärare sammanställa ett gemensamt läromaterial som ska öka kunskap om och förståelse kring hur man kan arbeta med diversitet och mångfald i skolan. 

Hultdalsskolan