Ett projekt som handlat om att väcka elevers intresse för läsning och lässtrategier, där både elever och lärare varit delaktiga. Projektet avslutades i september 2018 och från Norrköping deltog Bråviksskolan F-6.

Bråviksskolan