Ett Erasmusprojekt som handlar om hur idrott, daglig rörelse och aktivitet kan bidra till förbättrade skolresultat. Dagsbergs skola F-6 deltar i projektet som genomförs i samarbete med Storbritannien, Spanien, Bulgarien, Turkiet och Danmark. Projektet pågår till och med 2018.

Dagsbergs skola