1. Matteusskolan har under 2018 fått medel för att starta ett samarbete med skolan Silver Oaks School i Hyderabad, Indien. Elever och lärare från Matteusskolan kommer att besöka skolan och samarbeta kring FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Projektet syftar till att stärka elever i sin mångkulturella identitet samt samarbeta kring utvecklingsområdena Pedagogiskt ledarskap hos lärare och rektorer och Framgångsrika undervisningsmetoder. Projektet kallas för Atlas planering.

Matteusskolan

Läs mer om Atlas planering