Vikbolandsskolan

Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 440 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

Vår vision

Skolans personal har höga ambitioner kring trygghet, trivsel och kunskapsinlärning. Den pedagogiska dokumentationen under elevens skoltid är ett viktigt och aktivt verktyg för att få en kontinuitet för eleverna. Skolan har ett förebyggande och främjande förhållningssätt, där logoped, specialpedagog och speciallärare samarbetar kring barns tal- och språkutveckling redan från start i förskoleklass.

I skolans lokaler finns fritidsgård och Östra Husby bibliotek, vilket möjliggör ett samarbete med skolans personal och elever.

Våra profiler

Under tidigare år har vi deltagit ett projekt tillsammans med Skolverket och Östsam för att öka intresset för naturvetenskap och teknik. Arbetet har fortsatt trots projektets slut och berör bland annat utomhuspedagogik, vilket gör att vi använder Skolskogen mycket bland de yngre eleverna.

För 7-9 har inriktningen i projektet riktat sig mot entreprenörskap där näringslivet, särskilt det lokala näringslivet, har ett nära samarbete med oss och hjälper våra elever att förbereda sig inför det kommande arbetslivet.

Kontakta oss

Telefonlista till personalPDF (pdf, 269.3 kB)

Mer om Vikbolandsskolan

Adress:

Bossgårdsvägen 9
610 24 VIKBOLANDET

011-15 14 49

Skicka E-post

Beskrivning: Utomhuspedagogik, NO/teknik, utbyte med lokalt näringsliv

Antal elever: 446

Årskurser: F-9, Fritidshem

Rektor
Denise Eriksson

Rektor
Gunilla Angström


Denise Eriksson är rektor för 7-9
Skicka e-post
0730-20 16 39

Gunilla Angström är rektor för F-6
Skicka e-post
0727-24 38 60

Sjukanmälan

Om ditt barn behöver sjukanmälas ringer du till talsvar 011-444 14 96 och följer instruktionerna.

Skoladministratör
Ingela Dahlström Ruukel
Skicka e-post
011-15 14 49

Arbetslag A (F-3)
011-15 14 98

Arbetslag B (4-6)
011-15 14 64

Årskurs 7-9 arbetsrum 1
0722-54 36 56

Årskurs 7-9 arbetsrum 2
011-15 14 66

Expedition
011-15 14 49

Fritidshem
011-15 14 13

Kök
011-15 14 35

Skolsköterska
Åsa Gustafsson
011-15 14 68
Skicka e-post

Kurator
Ingela Fohlin
011-15 23 53
Skicka e-post

Speciallärare svenska
Gunilla Olsson
072-72 43 871
Skicka e-post

Specialpedagog Vikbolandsskolan/Kättingeskolan
Emelie Berglund
011-15 14 15
Skicka e-post

Studie- och yrkesvägledare
Veronica Adolfsson Skepp
011-15 14 55
Skicka e-post

Vaktmästare
Magnus Boström
011-15 14 20
Skicka e-post

Hitta till Vikbolandsskolan