Vångaskolan

Ungefär 2,5 mil utanför Norrköping, på landet mellan Skärblacka och Finspång, ligger det lilla samhället Vånga. I den natursköna omgivningen ligger Vångaenheten som består av förskola, skola år F-6, fritidshem samt öppen 10-12 årsverksamhet.

Vångaenheten ingår i Skärblacka verksamhetsspår tillsammans med Grebyskolan, Kimstadskolan, Parkskolan; Mosstorpskolan och all barnomsorg i området.

Vår vision

Vår vision är ”Alla barns och elevers framgång” och vi arbetar tillsammans för att skapa en bra verksamhet med hög måluppfyllelse samt en god och trygg lärandemiljö.

Vi är cirka 25 personal som har ett gemensamt ansvar för verksamheten. För de elever som behöver särskilt stöd finns specialpedagog, talpedagog, kurator och skolhälsovård.

Från förskola till årskurs 6

Vångaenhetens förskola består av tre avdelningar, Eken och Lönnen med barn 1-3 år samt Björken med barn 3-5 år.

Grundskolans verksamhet är organiserad i två arbetslag, F-3 och 4-6, med en ansvarig mentor för varje klass från förskoleklass (F) till årskurs 6.

Fritidshemmet består av två avdelningar, Kastanjen för elever i förskoleklass och årskurs 1 samt Kotten för elever i årskurs 2-3. Fritidshemmet är en aktiv del under skoldagen. Den öppna 10-12 årsverksamheten pågår efter skolans slut varje dag och under lov.

Mer om Vångaskolan

Adress:

Vånga skola
617 90 SKÄRBLACKA

072-228 06 25

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 110

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Susanne Söderlund


Kurator
Sally Rindebratt
072-582 17 70

Expeditionen
Elin Hillbom
072 228 06 25

Personalrum
0122-301 29

Fritidshem
076-125 95 13

Hitta till Vångaskolan