Uttersbergsskolan

Uttersbergsskolan ligger i Krokek, ett större samhälle i Kolmården, norr om Bråviken. Från Norrköping finns det goda tåg- och bussförbindelser till Uttersbergsskolan. Vi har cirka 350 barn från förskoleklass till årskurs 3, och är cirka 55 medarbetare samt två skolledare på skolan.

Våra övergripande mål

  • Eleverna kan uttrycka att de lär sig, vad de lär sig och vad nästa steg i lärandet är.
  • Skolan präglas av lärande, trivsel och trygghet.
  • Elever och vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet.
  • Utomhuspedagogik är ett inslag i verksamheten.

Organisation

Vår skola är indelad i fem arbetslag; två arbetslag med F-1, åk 2, åk 3 samt elevhälsoteam. Skolan och skolgården är modern och rustad för dagens krav på fritidshem och skola och bjuder in till mycket lärande, aktivitet och rörelse. Vi har en fantastisk omgivning, nära till badhus, bibliotek, konstgräsplan och kolmårdsnaturen där vi disponerar två skolskogar. Under vintern har vi närhet till pulkabackar och skridskobana.

Så arbetar vi

Vi ser vår skola som en helhet och arbetar för elevernas lärande och välbefinnande under hela dagen utifrån ledorden Kunskap, Trygghet och Ledarskap. Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam med specialpedagog, speciallärare, kurator, logoped och skolsköterska.

För att skapa bästa möjliga lärande för våra elever arbetar vi sedan flera år tillbaka med att synliggöra elevernas lärande. Vi försöker utmana i undervisningen och arbetar för att öka barnets delaktighet och förmågan att ta ansvar. Elevernas idéer och intressen tas tillvara på olika sätt, bland annat genom skolråd, klassråd och fritidsråd. Ett aktivt arbete pågår kring barns lärande i matematik, liksom i språk- och läsutveckling.

Inom fritidsverksamheten har vi olika temaområden och grunden i dessa är rörelse, lek, utomhuspedagogik och IKT. Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa en helhet i elevens utveckling och lärande

Mer om Uttersbergsskolan

Adress:

Ymervägen 18
618 30 KOLMÅRDEN

011-15 17 50

Skicka E-post

Beskrivning: Utomhuspedagogik, matematik, NO/teknik, språklekar

Antal elever: 351

Årskurser: F-3, Fritidshem

Rektor
Marie Johansson

Biträdande rektor
Elin Levinson


Elevhälsoteamet
011-15 17 80
Tonval 1: Kurator
Tonval 2: Skolsköterska
Tonval 3: Logoped
Tonval 4: Speciallärare
Tonval 5: Specialpedagog

Sjukanmälan
Skoldagar: 011-444 14 96
Lov- och studiedagar: 011-15 17 47

Skolköket
011-15 17 48

Arbetslag F-3 med fritidshem
011-15 17 47

Tonval 1: Arbetslag Apelsinen
Tonval 2: Arbetslag Bananen
Tonval 3: Arbetslag Citronen
Tonval 4: Arbetslag Druvan

Expedition
Anna Fälth
011-15 17 50

Hitta till Uttersbergsskolan