Svärtingehus

Svärtingehus ligger i Svärtinge, cirka en mil nordväst om Norrköping, ett samhälle vid sjön Glan. Vi har cirka 430 elever från förskoleklass till åk 6 och fritidshem. Svärtingehus består idag av fem arbetslag. Tillsammans är vi cirka 80 personer som arbetar här. Svärtinge är ett villasamhälle i utveckling och ligger i ett naturskönt område med närhet till vår skolskog och sjön Glan.

Vår vision

På Svärtingehus arbetar vi för en god lärmiljö för våra elever. Vi strävar efter en hög måluppfyllelse. Detta gör vi genom att ge varje elev de bästa möjligheterna att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vi arbetar medvetet med att stärka våra elevers sociala kompetens. Arbetssätt och arbetsformer anpassas efter eleverna och gruppernas behov. Våra ledord är:

  • Trygghet
  • Ansvar
  • Glädje
  • Nyfikenhet

Så arbetar vi

På Svärtingehus har eleverna inflytande över sitt eget lärande genom bland annat elevaktiva utvecklingssamtal, regelbundna klassråd och elevråd. Svärtingehus har ett elevhälsoteam bestående av rektor, skolsköterska, kurator, logoped och specialpedagog. Vi har en aktiv och välfungerande trygghetsgrupp.

Vi arbetar med att synliggöra elevernas lärande och att utveckla deras mindset.

Svärtingehus fritidshem kompletterar skolan där barnen genom lek prövar, omprövar och befäster sina kunskaper. Svärtingehus fritidshem anordnar rastaktiviteter.

Svärtingehus fritidshem har deltagit i projektet ”Framtidens Fritidshem”, ett kvalitetsutvecklingsprojekt för fritidshemmet.

Svärtingehus är en övningsskola vid Linköpings universitet. En övningsskola präglas av många handledare och att skolan också tar emot många studenter. Alla handledare på övningsskolorna får en särskild handledarutbildning på 7,5 hp. En övningsskola har ett nära samarbete med universitets lärarutbildare.

Är du nyfiken på Svärtingehus är du alltid välkommen att kontakta eller besöka oss.

Mer om Svärtingehus

Adress:

Svärtingehusvägen 5
605 60 SVÄRTINGE

011-15 54 36

Skicka E-post

Beskrivning: SMART-mat

Antal elever: 417

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Pia Bergh

Rektor
Susanne Svensson


Rektor F-3 och fritidshem: Pia Bergh

Rektor åk 4-6: Sofia Jardviken


Sjukanmälan av elev i åk F-6
011-444 14 96

Skolkurator:

Eva-Britt Hagström Johansson 011-15 54 82

Skolsköterska:

Heléne Petterson 011-15 54 42

Expedition: 011-15 54 36

Hitta till Svärtingehus