Söderporten

Söderporten har ett attraktivt läge med närhet till både naturen och stadens centrum. På Söderporten visar vi glädje i undervisningen, entusiasmerar och väcker nyfikenhet för att motivera eleverna. Vi är en inspirationskälla för eleverna i deras kunskapssökande. Vi skapar framtidstro!

Läs mer om oss på vår blogg

Mångfald

Närheten till naturen och till stadens centrum gör att Söderporten har ett mycket attraktivt läge. På Söderporten förverkligas begreppet "en skola för alla". Här möts alla barn/elever oavsett bakgrund och ursprung i en mångfald som berikar lärandet och ger en unik social kompetens. Pedagogerna skapar tillsammans med eleverna en god lärande miljö, som ser till individens behov och varje elevs personliga utveckling. Vi satsar särskilt på språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen då språk är nyckeln till våra elevers framgång.

Ur vår vision

I vår skola har vi elever som är motiverade att lära och som med lust och nyfikenhet tar sig an utmaningar. I undervisningen ges eleverna chans att lära med alla sinnen och med olika inlärningsstilar. På skolan finns ett gott arbetsklimat med glädje och trygghet och personalen har positiva förväntningar på eleverna. Tryggheten har sin grund i ömsesidig respekt och tolerans för olika åsikter. På vår skola känner sig alla lika mycket värda.

Söderportens plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF (pdf, 331 kB)

Våra kärnvärderingar

  • Vi är positiva, entusiastiska och visar glädje.
  • Vi behandlar varandra med respekt.
  • Vi bejakar varandras olikheter.

Vi bygger om på Söderporten

Just nu bygger vi om våra lokaler på Söderporten. Arbetet beräknas vara klar om två år. Dessa förändringar görs:

  • Tillbyggnad av matsal
  • Ny skolbyggnad för åk F-3 och grundsär

Är du nyfiken på hur den nya skolan kommer se ut? Här kan du ta del av ritningar och skisser.

Ritning plan 1PDF (pdf, 175.1 kB)

Ritning plan 2PDF (pdf, 150.8 kB)

Skiss, skolgårdenPDF (pdf, 8.4 MB)

Skiss, utsidan av skolan

 

Mer om Söderporten

Adress:

Snickaregatan 10
603 60 NORRKÖPING

011-15 33 00

Skicka E-post

Beskrivning: Tvålärarskap, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, värdegrundsarbete, eget tillagningskök

Antal elever: 643

Avdelningar: 0

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Johan Söderman

Rektor
Camilla Kratz

Rektor
Linda Hansen


Kontaktuppgifter

Linda Hansen, F-klasser och fritidshem
011-15 60 96
072-539 01 45

Camilla Kratz, årskurs 1-3
011-15 32 96
073-020 22 26

Johan Söderman, årskurs 4-6 och grundsärskola
011-15 26 67
072-598 67 69

Skolkuratorer
Emma Kihlman
072-583 57 41

Ingela Nordenberg
072-584 34 27

Skolsköterskor
Elisabeth Hadd Danielsson
011-15 18 73

Anna Eriksson
011-15 22 73

Sjukanmälan
011-444 14 96

Expedition
011-15 33 00

Hitta till