Silverdansen

Silverdansen ligger i stadsdelen Navestad sydost om Norrköpings centrum, vid Vrinneviskogens kant med närhet till Ensjön. Silverdansen byggdes 2004 och huserar i fina lokaler.

Silverdansen består av förskoleklass och åldershomogena klasser årkus 1-3. Skolan är treparallellig och uppdelad i tre arbetslag, åk 1, åk 2 och åk 3. På Silverdansen finns också särskola och fritidshem med fyra avdelningar. Totalt omfattar enheten cirka 270 skolbarn och cirka 90 förskolebarn. På enheten arbetar 80 pedagoger.

Alla pedagoger på skolan har ett gemensamt ansvar för verksamheten. För de elever som behöver särskilt stöd finns speciallärare, kurator, skolhälsovård och elevcoach. Elevcoachen stärker och stöttar elever med olika slags behov. För att eleverna ska känna sig trygga under sin utevistelse finns det två fritidspedagoger som har organiserad verksamhet, utöver de rastvärdar som finns ute på skolgården.

Vår vision

Silverdansens vision - där barnet är i centrum

Framtiden tillhör barnen och på Silverdansen lägger vi stor vikt vid att utveckla barnets kunskaper och förmågor så att barnet får en stark självbild samt goda sociala färdigheter.

Silverdansens visionPDF (pdf, 219.7 kB)

Teknik i undervisningen

Vi använder oss av modern teknik i undervisningen. Alla klassrum, åk F-3, är utrustade med Smartboards. Datorer finns i alla klassrum och verksamheter. Dessutom har vi flera klassuppsättningar av iPads och datorvagnar.

Norrköpings hörselspår

Projektet Norrköpings hörselspår, Silverslingan är ett projekt där Norrköpings kommun och Region Östergötland samverkar. Personalen på Silverdansen får kontinuerligt teckenutbildning eftersom de arbetar med barn och elever med hörselnedsättning/CI. I verksamheten finns den senaste utrustningen och tekniken för att underlätta undervisningssituationen för barn och elever. På Silverdansen går barn och elever med hörselnedsättning/CI inkluderade i vanlig klass.

Information om Norrköpings hörselspårPDF (pdf, 2.2 MB)

Särskolan - Silverstjärnan

Silverstjärnan består av elever som läser ämnen (Grundsärskola) och ämnesområden (Träningsskola). Några elever läser blandat. Alla elever är integrerade i något ämne i annan klass på skolan minst en lektion/vecka. Vi medverkar i Elevens val tillsammans med övriga klasser. Vi har raster tillsammans med elever och personal på skolan.

Vi arbetar med tecken som stöd och använder oss av bildstöd i vår undervisning. Vi är en klass som arbetar med samma innehåll, men på olika nivåer och utifrån elevernas förutsättningar. Samtliga elever har individuella veckoscheman och arbetschema i svenska. Vi arbetar för att våra elever ska bli mer självgående, ta ansvar och klara av att följa sina egna scheman. I vår undervisning kombinerar vi teori med konkret material samt att eleverna ska få uppleva med alla sinnen.

Mer om Silverdansen

Adress:

Silverringen 20
603 69 NORRKÖPING

011-15 32 94

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 255

Avdelningar: 0

Årskurser: F-3, Fritidshem

Rektor
Pernilla Dahlgren


Sjukanmälan
Görs till respektive arbetslag, se vår blogg

Skoladministratör
Pernilla Jonsson
011-15 32 94

Skolsköterska
Ann Jonsberg
011-15 32 87

Kurator
Mevlude Bala
076-772 84 49

Hitta till Silverdansen