Sandbyhovsskolan

Sandbyhovsskolan är en helt ny skola som startade upp höstterminen 2019. Skolan ligger i Sandbyhov, ett område som genomgår en omfattande stadsutveckling. Här byggs det även en sporthall med fritidsgård och ett estethus med lokaler för slöjd, bild, hemkunskap och musik.

Fullt utbyggd kommer skolan att rymma fyra paralleller från årskurs 7-9. Till hösten 2019 startar vi upp med tre klasser i årskurs 7 och fyller på med fler årskurser till hösten 2020.

Skolan kommer ha ett tillagningskök, något som ger eleverna en näringsrik och varierad kost utan uppvärmning.

Läs mer om Sandbyhovsskolan på vår blogg

Vår vision

Vår vision är ”Vi kan, vi vill, vi ska ”, där ledorden är Kunskap, Trygghet och Ledarskap.

  • Vi kan om skolan känns begriplig med en ordnad struktur som går att överblicka och förklara, med tydliga visioner och mål
  • Vi vill om det känns meningsfullt och man känner sig delaktig och uppskattad.
  • Vi ska då skolan känns hanterbar och man har resurser för att kunna möta olika situationer och när man känner sig trygg.

Undervisningen

Undervisningen kommer att ske i stor utsträckning med hjälp av Chromebook, det vill säga datorer som lånas ut av skolan. V kommer att använda oss av Google Apps for Education och digitala lärverktyg. Med digitala verktyg kan vi skapa arbetsuppgifter och synliggöra kunskap på ett sätt som tidigare inte var möjligt. De digitala verktygen stöttar elever som behöver läs- och skrivstöd men utmanar och stimulerar också eleverna i lärandet.

Alla klasser kommer att ha ett hemklassrum där det mesta av undervisningen kommer ske. Varje elev kommer ha en mentor som följer elevens lärande och kunskapsutveckling under hela tiden på högstadiet.

Mer om Sandbyhovsskolan

Adress:

Apelgårdstorget 10
602 11 NORRKÖPING

011-15 17 66

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 172

Årskurser:

Rektor
Maria Asplund

Expedition
Bitte Hansson
011-153419

Kurator
Jenny Nilsson
011-151073

Skolsköterska
Gunilla Sollerud Eriksson
011-153247

Sjukanmälan
011-4441496

 

Hitta till Sandbyhovsskolan