Norrköpings Montessoriskola

Norrköpings Montessoriskola är en kommunal grundskola med undervisning från förskoleklass till och med årskurs 6. Skolan startade 2000 och har i dagsläget 336 elever.

Våra viktiga hörnstenar

Miljön

 • Vi skapar en miljö i skolan som är anpassad efter våra elevers olika behov. Miljön är genomtänkt, inspirerande och spännande för att locka eleverna till nyfikenhet och lust att lära.

Pedagogen

 • Pedagogens uppgift är att få eleven att koncentrera sig genom att locka, intressera och inspirera.
 • Pedagogen är en förebild för eleven som planerar och organiserar arbetet så att det finns tydliga ramar men också utrymme för frihet.
 • Pedagogen är lyhörd för elevens intresse och behov och anpassar sin planering efter eleven.

”Frihet under ansvar”

 • Vi har en stark tro på eleven och hans/hennes inre kraft.
 • Eleven arbetar utifrån sin egen planering som passar just honom eller henne.
 • Elevens eget tänkande och ansvarstagande utvecklas genom hjälp och stöttning från pedagogen.
 • Vi söker en balans mellan individuell frihet och gruppens behov.
 • Genom kunskap om allt levande skapar vi en förståelse för vår jord och vårt universum som i sin tur leder till respekt för allt levande – fredstanken är grundläggande.
 • Pedagogens uppgift är att hjälpa eleven att upptäcka alla möjligheter han/hon bär inom sig.
 • Pedagogen hjälper eleven att hjälpa sig själv.
 • När eleven funnit motivationen och blivit intresserad av något håller pedagogen sig i bakgrunden och observerar.

Allt lärande utgår från helheten, allt har en mening och hänger ihop

 • Montessorimaterialet är uppbyggt för att vara en god hjälp i elevernas lärande.
 • Det finns material för såväl praktiskestetiska och intellektuella övningar som för sinnestränande övningar.
 • Materialet är för elever på olika kunskapsnivåer och med olika intresseinriktningar.
 • De flesta material är självrättande så att eleverna snabbt kan se att de lyckats med en uppgift.
 • Eleven ansvarar för att materialet kommer tillbaka till sin rätta plats efter användandet.

Åldersintegrerade möten

 • Eleverna möts på olika sätt bl.a. genom våra årligen återkommande teman och projekt.
 • På fritidshemmet möts alla åldrar från förskoleklassen till år 3 varje dag.
 • Tack vare dessa möten blir åldern mindre viktig och lärandet kommer i fokus.

Fritidshemmet

 • På fritids arbetar pedagogerna aktivt med att låta eleverna påverka aktiviteter och planeringar.
 • Här får eleverna chansen att prova många olika aktiviteter, t ex teater, rörelse, skapande och utflykter.
 • Äldre elever får vara positiva förebilder för yngre och alla har en plats i gruppen.

Mer om Norrköpings Montessoriskola

Adress:

Värdshusgatan 4
602 33 NORRKÖPING

011-15 12 77

Skicka E-post

Beskrivning: Montessoripedagogisk inriktning

Antal elever: 316

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Johanna Molin

Rektor
Sara Johansson


Kontaktuppgifter

Johanna Molin
Rektor årskurs F-2
011-15 79 61
Skicka e-post till Johanna

Sara Johansson
Rektor årskurs 3-6
011-15 27 70
Skicka e-post till Sara

Sjukanmälan
011-444 14 96

Skoladministratör
011-15 12 77

Skolsköterska
Åsa Wilhelmsson
073-020 13 70

Skolkurator
Tim Strandberg
072-584 34 56

Hitta till Norrköpings Montessoriskola