Klockaretorpsskolan

Klockaretorpsskolan har en klass per årskurs från förskoleklass till årskurs 6, samt två grundsärskoleklasser. På skolan finns även två förberedelseklasser för nyanlända elever. Ungefär 80-90 elever går på vårt fritidshem, som har två avdelningar.

Skolan ligger i utkanten av Norrköping och har nära till natur och en stor idrottsanläggning vid Himmelstalund. Spårvagn nr 3 går utanför skolan, vilket gör att vi bara har tio minuters resväg till Norrköpings stadskärna.

Välkommen till oss!

God läs- och skrivutveckling är en viktig grund för våra elevers fortsatta lärande. Målet är att alla elever ska utveckla sin läs- och skrivförmåga. De elever som behöver stöd i sin utveckling får det så tidigt som möjligt. Våra pedagoger har god kompetens kring språk-, läs- och skrivutveckling, läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

Att vara flerspråkig är en tillgång både för eleven och för det svenska samhället. Hälften av våra elever har ett annat modersmål än svenska och vi arbetar för att utveckla både svenska språket och modersmålet. Det gör vi genom att öka pedagogernas kompetens kring mångfaldsfrågor och språkutvecklande arbetssätt. All personal har gått fortbildning kring elevers språkutveckling.

Goda kunskaper i matematik är viktiga för att kunna fatta bra beslut i vardagslivet. Genom ökad kompetens hos våra pedagoger vidareutvecklar vi matematikundervisningen. All personal som undervisar i matematik har genomgått en extrautbildning, mattelyftet, för att utveckla sin undervisning i ämnet.

Vi vill att alla på vår skola känner trygghet, visar respekt och tar ansvar för sina handlingar. Värdegrundsarbete är en naturlig del av vår undervisning. Skolans Trygghetsgrupp leder arbetet kring normer och värden utifrån enhetens Likabehandlingsplan. Bemötande och inkludering är viktiga frågor.

Vår skolgård inbjuder till lek, rörelse och kreativitet för både små och stora. Vi vill att rörelse ska vara ett naturligt inslag i vardagen. Det finns möjlighet att låna rastleksaker i rastutlåningen. Under rasterna finns vuxna rastvärdar på skolgården tillsammans med barnen.

Skapande verksamhet är en del av undervisningen. I skolan och på fritidshemmet får eleverna möjlighet att arbeta med olika sätt att uttrycka sig, såsom bild, musik, drama och dans. I projektet Skapande skola får eleverna del av kulturutbudet som finns i vår kommun, till exempel dans, teater och film.

Ni som föräldrar är alltid välkomna att ta kontakt eller besöka oss. God samverkan med föräldrarna är något vi anser vara mycket viktigt och arbetar aktivt för. Du kan som förälder vara med i vårt skolråd, som träffas ett par gånger varje termin. Där diskuterar vi aktuella frågor och du som förälder får möjlighet till insyn och delaktighet.

Mer om Klockaretorpsskolan

Adress:

Frans Bloms gata 132
603 78 NORRKÖPING

011-15 31 16

Skicka E-post

Beskrivning: Mångfaldsfrågor, språkutvecklande arbetssätt, trygghetsgrupp, matteverkstäder, föräldrasamverkan

Antal elever: 187

Avdelningar: 0

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Ola Söderström


Rektor för grundsärskolan
Conny Gyllander
011-15 31 18

Sjukanmälan
011-15 31 68

Expedition
011-15 31 68

Skolsköterska
011-15 31 17

Hitta till Klockaretorpsskolan