Klockaretorpsskolan

Klockaretorpsskolan är en f-6 skola, centralt belägen i bostadsområdet och omgiven av radhuslängor och skogsdungar. Skolgården inbjuder till mycket aktivitet och rörelse. Våra elever beskriver en mångfald av det som vi och vårt samhälle behöver av skiftande livsberättelser, erfarenheter och drömmar om framtiden. Olika är bra! Med kunskap och kreativitet skapar vi tillsammans med våra elever en lärande skolmiljö i förskoleklass, fritidshem och i grund- och grundsärskola. I samverkan mellan skolans olika verksamheter och med varandra, ger vi våra elever den bästa farten in i framtiden!

Välkommen till oss!

Grundskolan arbetar språkutvecklande och är organiserad i arbetslag för lågstadiet och mellanstadiet med ett för lärarna i F-6 gemensamt forum för kollegialt lärande och utveckling av undervisningen. Digital teknik och traditionella läromedel samspelar framgångsrikt med varandra för elevernas bästa måluppfyllelse. Fritidshemmet arbetar med fritidshemmets uppdrag och undervisning i samverkan i arbetslaget.

Grundsärskolan på Klockaretorpsskolan är indelade i fyra grupper/klasser. Personaltätheten är större på grundsärskolan än grundskolan för att kunna möta alla elevers behov. Upptagningsområdet för grundsärskolan är hela Norrköpings kommun. Lokalerna är i samma hus som hela grundskolan vilket är en fördel då vi på skolan samarbetar i de frågor vi kan. Vi har utökat vår verksamhet till fyra klasser och den har sin verksamhet placerad på Tamburinens skola

Värdegrundsarbetet är en gemensam angelägenhet för alla verksamheter och mötena mellan grund- och grundsärskolans elever präglar skolan. Ett aktivt elevråd har en central roll i skapandet av en skola för alla där trygghet, respekt och ansvar är tydliga ledord.

Mer om Klockaretorpsskolan

Adress:

Frans Bloms gata 132
603 78 NORRKÖPING

011-15 31 16

Skicka E-post

Beskrivning: Skolan har ett språkutvecklande arbetssätt och ett värdegrundsarbete med fokus på trygghet, respekt och ansvar.

Antal elever: 211

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Ola Söderström


Rektor för grundsärskolan
Conny Gyllander
011-15 31 18

Sjukanmälan
011-15 31 68

Expedition
011-15 31 68

Skolsköterska
011-15 31 17

Hitta till Klockaretorpsskolan

Dokument