Klingsborgsskolan

Klingsborgsskolan är en mångkulturell skola där stort fokus läggs på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Vi arbetar för att eleverna ska bli medvetna om sitt lärande och se sina framsteg. Vi som arbetar i skolan ska ge rätt återkoppling, i rätt tid och på rätt nivå till våra elever och på så sätt utveckla elevernas motivation och strategier för att nå så långt som möjligt.

Kunskap, Motivation och Glädje

Hos oss får eleverna utrymme att hitta sin egen drivkraft och lära sig att ta ansvar. Skolan skapar en balanserad och meningsfull tillvaro som ger varje individ trygghet och en känsla av sammanhang.

På skolan finns ett gott arbetsklimat och personalen har positiva och höga förväntningar på eleverna. Tryggheten har sin grund i ömsesidig respekt och tolerans för olikheter.

Vi använder digitala verktyg i undervisningen. Med hjälp av digitala verktyg vill vi förbättra undervisningen och utmana och stimulera eleverna i lärandet. Det gör vi till exempel genom att skapa nya typer av uppgifter, synliggöra elevens kunskaper och stötta elever som behöver läs- och skrivstöd. Vi är en 1–1-skola vilket betyder att alla elever på Klingsborgsskolan får låna en dator och vi arbetar i programmet Google Suite for Education.

Samverkan för bästa skola

Vi är en del av Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola. Det är ett treårigt arbete där vi tillsammans Skolverket identifierar utvecklingsområden och arbetar för att höja kunskapsresultaten på vår skola. Projektet startade under vårterminen 2018 och innebär kvalitetssäkrade insatser.

Lokaler

Nu pågår en ombyggnation på Klingsborgsskolan. Hus B och hus C totalrenoveras och till höstlovet 2018 flyttar vi in i nyrenoverade lokaler med ny inredning. Just nu sker undervisningen i hus A och hus D.

I april 2018 startar renoveringen av idrottshallen. Det arbetet beräknas vara klart i september 2018.

Skolans renovering är klar sommaren 2019 och vid skolstart efter sommarlovet kommer antalet högstadieklasser på skolan att öka. Då flyttar också grundsärskola och träningsskola in.

Mer om Klingsborgsskolan

Adress:

Holmstagatan 17
603 54 NORRKÖPING

011-15 60 90

Skicka E-post

Beskrivning: Stort fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Antal elever: 276

Avdelningar: 0

Årskurser: 7-9

Rektor
Hans Sandberg

Rektor
Johannes Bulkay

Rektor åk 7 och åk 9
Hans Sandberg

Rektor åk 8
Johannes Bulkay

Expeditionen
Rose-Marie Eng
011-15 60 90

Sjukanmälan
011-444 14 96

Hitta till Klingsborgsskolan