Klingsborgsskolan

Klingsborgsskolan är en ny skola med årskurserna 7-9. Den ligger på Holmstagatan 17 i Norrköping. Tidigare har våra elever gått på Söderporten men till läsåret 2016-2017 har vi högstadiet på Klingsborgsskolan. Våra elever bor i Hagebyområdet men när skolan växer kommer vi att ta emot elever från fler områden i södra Norrköping.

Under läsåret 2016-2017 kommer vi att ha cirka 230 elever och 50 medarbetare på skolan, men redan till nästkommande läsår kommer vi att utöka för att så småningom ha byggt upp en skola med sex parallellklasser i högstadiet, träningsskola och särskola.

Vår vision

Klingsborgsskolan är en mångkulturell skola där stort fokus läggs på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Under de närmaste åren kommer vi att utveckla våra metoder för att eleverna ska bli medvetna om sitt lärande och se sina framsteg. Vi som arbetar i skolan ska ge rätt återkoppling, i rätt tid och på rätt nivå till våra elever och på så sätt utveckla elevernas motivation och strategier för att nå så långt som möjligt.

Kunskap, Motivation och Glädje

Hos oss får eleverna utrymme att hitta sin egen drivkraft och lära sig att ta ansvar. Skolan skapar en balanserad och meningsfull tillvaro som ger varje individ trygghet och en känsla av sammanhang.

På skolan finns ett gott arbetsklimat och personalen har positiva och höga förväntningar på eleverna. Tryggheten har sin grund i ömsesidig respekt och tolerans för olikheter.

Lokaler

Klingsborgsskolan ligger i samma fastighet som Kungsgårdsgymnasiet tidigare använde.

Under läsåret 2016-2017 har eleverna några skolämnen på Söderporten. Dessa skolämnen är teknik, hem- och konsumentkunskap, och slöjd.

Mer om Klingsborgsskolan

Adress:

Holmstagatan 17
603 54 NORRKÖPING

011-15 60 90

Skicka E-post

Beskrivning: Stort fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Antal elever: 259

Avdelningar: 0

Årskurser: 7-9

Rektor
Susanne Ekman

Rektor
Johannes Bulkay

 

Telefonnummer till rektorerna
Susanne Ekman
011-15 60 91

Johannes Bulkay
011-15 60 61

Hitta till Klingsborgsskolan