Klingsborgsskolan

Klingsborgsskolan är en mångkulturell skola där stort fokus läggs på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Vi arbetar för att våra elever ska bli medvetna om sitt lärande och se sina framsteg. Vi som arbetar i skolan ska ge rätt återkoppling, i rätt tid och på rätt nivå till våra elever och på så sätt utveckla elevernas motivation och strategier för att nå så långt som möjligt.

Kunskap, Motivation och Glädje

Hos oss får eleverna utrymme att hitta sin egen drivkraft och lära sig att ta ansvar. Skolan skapar en balanserad och meningsfull tillvaro som ger varje individ trygghet och en känsla av sammanhang.

På skolan finns ett gott arbetsklimat och personalen har positiva och höga förväntningar på eleverna. Tryggheten har sin grund i ömsesidig respekt och tolerans för olikheter.

Lokaler

Nu pågår en ombyggnation på Klingsborgsskolan. Hus B och hus C totalrenoveras och till höstlovet 2018 flyttar vi in i nyrenoverade lokaler med ny inredning.

I april 2018 startar renoveringen av idrottshallen. Det arbetet beräknas vara klart i september 2018.

Mer om Klingsborgsskolan

Adress:

Holmstagatan 17
603 54 NORRKÖPING

011-15 60 90

Skicka E-post

Beskrivning: Stort fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Antal elever: 262

Avdelningar: 0

Årskurser: 7-9

Rektor
Susanne Ekman

Rektor
Johannes Bulkay

 

Telefonnummer till rektorerna
Susanne Ekman
011-15 60 91

Johannes Bulkay
011-15 60 61

Hitta till Klingsborgsskolan