Kimstadskolan

Välkommen till Kimstadskolan, en 4-6-skola.

I Kimstad, ett samhälle mitt emellan Norrköping och Linköping, ligger Grebyskolan och Kimstadskolan. Omgivningarna är natursköna med skogen och Motala ström alldeles inpå knutarna.

Kimstadskolan byggdes 1953 och renoverades i början av 2000- talet. Skolan har ett tillagningskök och serverar mycket god och näringsriktig mat.

Organisation

Kimstadskolan och Grebyskolan bedrivs som en enhet och ingår i Skärblacka verksamhetsspår tillsammans med Parkskolan, Vångaskolan och Mosstorpskolan.

Kimstadskolan är en 4-6 skola med åldershomogena klasser. Skolans verksamhet är organiserad i olika arbetslag för varje årskurs – Aspen, Eken, Rönnen. Här finns även en 10 – 12-årsverksamhet.

Gemensamt för skolans alla arbetslag är att personalen har en bred och djup kompetens att leda elevernas lärande och utveckling. På skolan arbetar pedagogisk vaktmästare, lärare och barnskötare. De har ett gemensamt ansvar för verksamheten. På skolan finns även kurator, skolhälsovård och rektor (som är rektor för både Kimstad- och Grebyskolan). Eleverna har en aktiv roll under hela skoldagen, särskilt organiserat genom skolans elevråd.

Så arbetar vi

Kimstadskolans vision

Demokratisk och social fostran
Vi vill genom elevernas delaktighet i planering, utvärdering, klassråd och elevråd ge dem möjlighet att påverka och ta ansvar för sin skolvardag. Eleverna utvecklas bäst om de tillåts vara aktiva och produktiva i ett meningsfullt sammanhang. Vi vill utveckla elevernas förmåga att visa hänsyn och att respektera andra människor för att öka den sociala kompetensen. Detta sker alltid i samspel med andra människor, vuxna och barn.

Kreativitet
Vi vill ge eleverna möjlighet att utvecklas genom att arbeta mångsidigt och med kreativa uttrycksformer inom alla aktiviteter och ämnen.

Individualisering
Vi vill organisera arbetet så att eleven, utifrån sina egna förutsättningar, tillägnar sig de grundläggande kunskaperna och färdigheterna och fostras att stegvis ta ansvar för sitt eget lärande.

Våra kärnvärden är samspel, självkänsla, emapti och ansvar.

Förväntningar

Elever
Av elever här på skolan förväntar vi oss följande:

 • Du kommer i tid till lektionerna.
 • Du har med dig nödvändigt material till exempel böcker och gymnastikkläder.
 • Du har gjort dina hemuppgifter och lämnat in dem i tid.
 • Du följer skolans regler och tar ansvar för miljön inne och ute.
 • Du bemöter alla, barn och vuxna, med ett vårdat språk och respekt.
 • Du är en god kamrat som tar avstånd från mobbning och annan kränkande behandling.

Vårdnadshavare
Av vårdnadshavare till barn på skolan förväntar vi oss följande:

 • Att ert barn kommer utvilat och i tid till skolan och har ätit frukost.
 • Att ert barn har med sig nödvändigt material till skolan.
 • Att barnet har kläder anpassade för att vara ute på rast i alla väder.
 • Att ni är engagerade i ert barns skolgång och vid behov hjälper ert barn med hemuppgifter.
 • Att ni tar ansvar för att ert barn gör sina hemuppgifter och lämnar in dem i tid.
 • Att ni tar del av ert barns skoldag exempelvis genom veckomeddelanden och möten.
 • Att ni sjukanmäler ert barn och även meddelar annan frånvaro.

Personal
Som vårdnadshavare kan ni förvänta er följande av oss personal:

 • Vi satsar på att skapa de bästa förutsättningarna för ert barns lärande och utveckling och gör vårt bästa för att varje barn ska nå målen.
 • Vi accepterar ingen form av mobbning eller annan kränkande behandling. Vi kommer att agera snabbt och kraftfullt och räknar med ert stöd.
 • Ni kan prata med oss om ert barn eller om andra skolfrågor.
 • Vi håller er informerade om vad som händer i skolan.

10-12-årsverksamhet

Öppet kl 14.30 – 16.45 varje dag.
Under lov 9.00 – 16.45 (stängt jullov och juli månad, samt eventuellt någon studiedag).

10-12-årsverksamheten är en öppen verksamhet (ingen inskrivning) på Kimstadskolan.

Mer om Kimstadskolan

Adress:

Enhultsvägen 4
610 20 KIMSTAD

011-535 54

Beskrivning: Nära till skog, åldershomogen undervisning, speciallärare

Antal elever: 109

Avdelningar: 1

Årskurser: 4-6

Rektor
Eva Edsgården


Sjukanmälan talsvar
011-444 14 96

Arbetslag Rönnen
011-535 54

Arbetslag Eken
011-537 83

Arbetslag Aspen
011-537 86

10-12-årsverksamhet
011-535 54

Kurator
Maria Karlsson
011-15 53 53
072-593 95 15

Skolassistent
Ulrika Hagvall
011-15 18 60

Kök
Eva Olsson
011-15 30 61

Logoped
Daniella Torres Reuterstrand
072-584 34 43

Hitta till Kimstadskolan