Kättinge skola

Kättinge skola ligger på Vikbolandet cirka fyra mil öster om Norrköping mot Arkösund. På skolan finns förskola, förskoleklass, fritidshem och klasserna 1-3 som alla delar på samma lokaler.

Vår vision

Eftersom skolan ligger mitt i naturen så känns det naturligt att arbeta mycket med miljö och natur. Skolan har en egen skolskog och en skolträdgård. Skolan inklusive förskolan, arbetar i projektet att öka barn och elevers intresse för naturvetenskap och teknik. Projektet drivs i samarbete med Skolverket och Östsam.

Att använda uterummet, både i lek och lärande, är en viktig del i att skapa nyfikenhet i naturvetenskap och teknik, men även i språk och matematik. Relationer mellan barn och elever är en annan viktig del för lärandet och det är en framgångsfaktor att vi har barnen hos oss från 1 år till 9 år.

Kättinge skola har ett förebyggande och främjande förhållningssätt, där logoped, specialpedagog och speciallärare samarbetar kring barns tal- och språkutveckling redan från start i förskoleklass.

Mer om Kättinge skola

Adress:

Kättinge skola
610 27 VIKBOLANDET

011-15 63 55

Skicka E-post

Beskrivning: Utomhuspedagogik, NO/teknik

Antal elever: 65

Årskurser: F-3, Fritidshem

Rektor
Denise Eriksson

011-15 14 21
Skicka e-post

Enhetschef
Denise Eriksson
011-15 14 51
Skicka e-post

Sjukanmälan
011-444 14 96 (talsvar)

Kättinge Skola
011-15 63 55

Fritidshem
011-15 63 56,
070-573 56 01

Köket
011-15 63 58

Förskola
011-15 63 59
011-15 63 60

Logoped
Nadia Ardic
072-507 85 09

Kurator
Ingela Fohlin
011-15 14 65
ingela.fohlin@norrkoping.se

Hitta till Kättinge skola