Kättinge skola

Kättinge skola ligger på Vikbolandet cirka fyra mil öster om Norrköping mot Arkösund. På skolan finns förskola, förskoleklass, fritidshem och klasserna 1-3 som alla delar på samma lokaler.

Vår vision

Eftersom skolan ligger mitt i naturen så känns det naturligt att arbeta mycket med miljö och natur. Skolan har en egen skolskog och en skolträdgård. Skolan inklusive förskolan, arbetar i projektet att öka barn och elevers intresse för naturvetenskap och teknik. Projektet drivs i samarbete med Skolverket och Östsam.

Att använda uterummet, både i lek och lärande, är en viktig del i att skapa nyfikenhet i naturvetenskap och teknik, men även i språk och matematik. Relationer mellan barn och elever är en annan viktig del för lärandet och det är en framgångsfaktor att vi har barnen hos oss från 1 år till 9 år.

Mer om Kättinge skola

Adress:

Kättinge skola
610 28 VIKBOLANDET

011-15 63 55

Skicka E-post

Beskrivning: Utomhuspedagogik, NO/teknik

Antal elever: 26

Avdelningar: 0

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Denise Eriksson

Hitta till Kättinge skola

Dokument