Grebyskolan

Välkommen till Grebyskolan, en F-3 skola
I Kimstad, ett samhälle mitt emellan Norrköping och Linköping, ligger Grebyskolan och Kimstadskolan. Omgivningarna är natursköna med skogen och Motala ström alldeles inpå knutarna. Grebyskolan byggdes 1974 och renoverades i slutet av 1990-talet. Skolan har ett tillagningskök och serverar mycket god och näringsrik mat.

Organisation

Grebyskolan och Kimstadskolan bedrivs som en enhet och ingår i Skärblacka verksamhetsspår tillsammans med Parkskolan, Vångaskolan och Mosstorpskolan.

Grebyskolans verksamhet är organiserad i olika arbetslag för varje årskurs där fritidshemmen är en aktiv del under hela skoldagen. Förskoleklassen samverkar aktivt med grundskolan. Arbetslagen är Vindbryggan – förskoleklass, Porten – åk. 1, Borgen – åk. 2 samt Tornet åk. 3.

Gemensamt för skolans alla arbetslag är att personalen har en bred och djup kompetens att leda elevernas lärande och utveckling. På skolan arbetar pedagogisk vaktmästare, skolassistent, förskollärare, fritidspedagoger och lärare. De har ett gemensamt ansvar för verksamheten. På skolan finns även kurator, skolhälsovård och rektor (som är rektor för både Greby- och Kimstadskolan). Eleverna har en aktiv roll under hela skoldagen, särskilt organiserat genom skolans elevråd.

Våra mål - Riddaridealen

 • Alla barn ska känna sig trygga därför visar jag empati
 • Alla barn ska få god självkänsla och ett gott självförtroende
 • Alla barn och vuxna ska ha en god arbetsmiljö därför tar jag ansvar
 • Alla barn ska ha goda kamratrelationer därför måste jag ha ett gott samspel med andra
 • Alla barn och vuxna ska känna att de möts med hänsyn och respekt därför visar vi gott samspel med andra

Våra kärnvärden är samspel, självkänsla, empati och ansvar.

Förväntningar

Elever
Av elever här på skolan förväntar vi oss följande:

 • Du kommer i tid till lektionerna.
 • Du har med dig nödvändigt material till exempel böcker och gymnastikkläder.
 • Du har gjort dina hemuppgifter och lämnat in dem i tid.
 • Du följer skolans regler och tar ansvar för miljön inne och ute.
 • Du bemöter alla, barn och vuxna, med ett vårdat språk och respekt.
 • Du är en god kamrat som tar avstånd från mobbing och annan kränkande behandling.

Vårdnadshavare
Av vårdnadshavare till barn på skolan förväntar vi oss följande:

 • Att ert barn kommer utvilat och i tid till skolan och har ätit frukost.
 • Att ert barn har med sig nödvändigt material till skolan.
 • Att barnet har kläder anpassade för att vara ute på rast i alla väder.
 • Att ni är engagerade i ert barns skolgång och vid behov hjälper ert barn med hemuppgifter.
 • Att ni tar ansvar för att ert barn gör sina hemuppgifter och lämnar in dem i tid.
 • Att ni tar del av ert barns skoldag exempelvis genom veckomeddelanden och möten.
 • Att ni sjukanmäler ert barn och även meddelar annan frånvaro.

Personal
Som vårdnadshavare kan ni förvänta er följande av oss personal:

 • Vi satsar på att skapa de bästa förutsättningarna för ert barns lärande och utveckling och gör vårt bästa för att varje barn ska nå målen.
 • Vi accepterar ingen form av mobbning eller annan kränkande behandling. Vi kommer att agera snabbt och kraftfullt och räknar med ert stöd.
 • Ni kan prata med oss om ert barn eller om andra skolfrågor.
 • Vi håller er informerade om vad som händer i skolan.

Mer om Grebyskolan

Adress:

Skärpingevägen 2
610 20 KIMSTAD

011-538 05

Beskrivning: Utomhuspedagogik, eget kök

Antal elever: 174

Avdelningar: 0

Årskurser: F-3, Fritidshem

Rektor
Eva Edsgården


Sjukanmälan
011-537 89

Expedition
011-15 18 60

Skolassistent
Ulrika Hagvall
011-15 18 60

Förskoleklass
011-538 05

Fritidshem, F-klass och åk 2
011-538 05

Fritidshem för år 1 och 3
011-537 89

Skolsköterska
Ulrika Eklund
073-020 16 37

Logoped
Daniella Torres Reuterstrand
072-584 34 43

Kurator
Maria Karlsson
011-15 53 53
072-593 95 15

Vaktmästare
Leif Karlsson
076-822 00 98

Restaurang Riddaren
011-520 85

Hitta till Grebyskolan