Enebyskolan

Enebyskolan är en nyrenoverad 7-9-skola som ligger i området Eneby i norra Norrköping.

Om Enebyskolan

Enebyskolan ligger i norra Norrköping, mitt i ett bostadsområde med närhet till spårvagnslinje, buss och grönområden. Skolan är en 7-9-skola med cirka 420 elever och omkring 65 medarbetare.


Enebyskolan arbetar vi för att skapa trygghet och trivsel vilket vi tycker är
grunden för allt lärande. Hos oss ges elever förutsättningar att utveckla sin
förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar för sitt lärande. På skolan
finns en kommungemensamma resursgrupper för elever med rörelsehinder (RH).

Vi har också en av kommunens matematikutvecklare anställd på skolan.

Café

Vi har ett skolcafé som drivs av eleverna med stöttning av en caféansvarig personal. Eleverna har genom elevrådet en stor möjlighet att påverka driften av elevcaféet samt dess utbud. Vi erbjuder i caféet ett flertal nyttiga och billiga alternativ för frukost och mellanmål.

Undervisning för elever med rörelsehinder

Enebyskolan erbjuder undervisning för elever med rörelsehinder och inlärningssvårigheter samt ytterligare funktionsnedsättningar. Vår målgrupp är elever i årskurs 4-9. Vi har i dagsläget plats för cirka åtta elever och erbjuder egen anpassad arbetsplats, dator och personal med erfarenhet och specialkompetens.

Vårt mål
är att varje elev ska få den bästa skolgången utifrån sina förutsättningar och
behov. Alla elever har klasstillhörighet i ordinarie klasser och vår strävan är
att eleven följer undervisningen i klassen. Vi gör en individuell studieplan
för elevens skolgång, tillsammans med elev, föräldrar, undervisande lärare,
mentor och elevassistent.

Enebyskolan är RH-anpassad

Enebyskolans lokaler är väl anpassade för elever med funktionsnedsättningar.
Skolan är byggd i ett plan och vi har takliftar, lyftbord, anpassade kök, med
mera. Vi jobbar i ett team som består av specialpedagog, pedagoger och
elevassistenter/personliga pedagoger. Vi har bred kompetens och stor
erfarenhet.

Mer om Enebyskolan

Adress:

Taborsbergsvägen 83
602 08 NORRKÖPING

011-15 32 08

Skicka E-post

Beskrivning: Kommungemensam resursgrupp (RH), eget kök

Antal elever: 392

Årskurser: 7-9

Rektor
Christina Jansson

Rektor
Josef Alacam


Sjukanmälan: (talsvar)
011-444 14 96

RH-enheten:
Patrik Henriksson
072-539 95 87

Jonas Schenström
072-539 95 97

Hitta till Enebyskolan