Enebypark

Enebypark är en F-6-skola med fritidshem och en öppen verksamhet för 10-12-åringar. Enebypark ligger i ett bilfritt område med närhet till Hallbergaskogen och Himmelstalundsområdet.

Vår vision

På Enebypark tar vi emot barn ifrån förskoleklass till och med årskurs 6. Barnen har tillgång till stora härliga lekytor.

Vi arbetar för att skapa en trygg och stimulerande miljö där barnen kan ta till sig ny kunskap. I alla klasser finns det Kamratstödjare och eleverna i sexan får möjlighet att ansöka om att bli Rastpolare till de yngre barnen.

En del av skolan är nyrenoverad och där finns det extra goda möjligheter att använda sig av nya medier i klassrummen eftersom de är utrustade med projektorer, ljudanläggningar samt smartboards.

Besök gärna vår blogg! Där hittar du uppdaterad information från oss på Enebypark.

Mer om Enebypark

Adress:

Taborsbergsvägen 79
602 08 NORRKÖPING

011-15 28 66

Skicka E-post

Beskrivning: Himmelstalundsområdet, bilfritt område, kamratstödjare

Antal elever: 396

Avdelningar: 0

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Ann-Sofie Selander

Rektor
Susanne Rask


Kontaktuppgifter till rektorerna:
Ann-Sofie Selander - rektor för förskoleklass, åk 1-2 och fritidshem.
011-15 30 23
Skicka e-post till Ann-Sofie Selander

Susanne Rask - rektor för åk 3-6 och club 10-12.
011-15 28 66
Skicka e-post till Susanne Rask

Expeditionen
011-15 31 98
Skicka e-post

Övre paviljongen
073-020 13 76

Nedre paviljongen
073-020 13 82

Kvartersgården
072-597 40 07

Längan
072-581 27 71
072-583 69 34

Club 10-12
072-597 40 08

Kurator
073-078 20 32

Skolsköterska
011-15 32 07
076-128 11 31

Sjukanmälan årskurs 1-6
011-444 14 96

Sjukanmälan fritidshem och förskoleklass anmäls direkt dit, se nummer ovan.

Hitta till Enebypark

Dokument