Dagsbergs skola

Dagsbergs skola ligger på Vikbolandet cirka 8 km från Norrköpings centrum. Skolan har långa anor och redan på 1920-talet började delar av byggnaderna färdigställas för skolundervisning. De gamla röda husen är kulturminnesmärkta men dessvärre utdömda som skollokaler. Våra 130 elever arbetar därför i paviljonger men på samma skolgård som omges av hagar och åkrar.

Elevgrupperna i F-3 består av 30 – 42 elever per årskurs, de är alla är uppdelade i två grupper med legitimerad lärarpersonal i samtliga grupper. Vi har speciallärarstöd och kurator på skolan samt skolsköterska en dag i veckan.

Vårt fritidshem öppnar 06.15 och stänger 18.00 där finns personal som även finns med eleverna under skoldagen. Utevistelse har en stor plats i fritidshemmets verksamhet. Vi har även samarbete med kyrkan som har personal på skolgården vissa raster samt aktiviteter vissa eftermiddagar.

Elevens kunskapsinhämtning börjar hos oss i förskoleklassen där vi på ett lustfyllt sätt arbetar med läs och skrivförberedande övningar, matematik och olika teman.

Vårt mål är att undervisningen ska vara likvärdig i alla klassrum, vi har samma läromedel i alla grupper och använder oss av metoden ”Att skriva sig till läsning” som läsinlärningsmetod. Vi följer kontinuerligt upp elevernas trygghet och kunskapsinhämtning för att säkerställa en positiv utveckling oavsett förutsättningar.

Tillsammans arbetar vi alla för att samtliga elever ska trivas och utvecklas så långt som möjligt inför flytten till annan skola i årskurs 4.

Vårdnadshavare är alltid välkomna till oss och bjuds in till Skolråd en gång varje termin.

Mer om Dagsbergs skola

Adress:

Dagsbergs skola 1
605 91 NORRKÖPING

011-15 54 53

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 131

Årskurser: F-3, Fritidshem

Rektor
Gun-Britt Holmgren

Skicka e-post

Sjukanmälan
011-15 54 53

Fritidshem
011-15 54 53

Skolsköterska
Annica Carlsson
073-020 25 66 (måndagar)

Kurator
Emmelie Åkerlund
072-507 14 76

Skolmåltider
011-15 54 56

Personalrum
011-15 54 53 (tel.svarare finns)

Hitta till Dagsbergs skola

Dokument