Dagsbergs skola

Dagsbergs skola har långa anor. Redan på 1920-talet började delar av byggnaderna färdigställas för skolundervisning. Lokalerna har sedan dess förändrats och byggts om på insidan, medan den yttre exteriören inte förändrats och är dessutom kulturminnesmärkt.

Vår tekniska standard kan betecknas som hög, med utrustning såsom smartboard, datorer mm. Vår skola är en F-3-skola med plats för ca 125 elever.

Mer om Dagsbergs skola

Adress:

Dagsbergs skola 1
605 91 NORRKÖPING

011-15 54 53

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 129

Avdelningar: 0

Årskurser: F-3, Fritidshem

Rektor
Gun-Britt Holmgren

Skicka e-post

Sjukanmälan
011-15 54 53

Fritidshem
011-15 54 53

Skolsköterska
Annica Carlsson
0730-20 25 66 (måndagar)

Kurator
Emmelie Sandberg
072-507 14 76

Skolmåltider
011-15 54 56

Personalrum
011-15 54 50 (tel.svarare finns)

Hitta till Dagsbergs skola

Dokument