Dagsbergs skola

Dagsbergs skola ligger på Vikbolandet cirka 8 km från Norrköpings centrum. Skolan har långa anor och redan på 1920-talet började delar av byggnaderna färdigställas för skolundervisning. De gamla röda husen är kulturminnesmärkta men dessvärre inte längre lämpliga som skollokaler. Våra cirka 140 elever arbetar därför i paviljonger men på samma skolgård som omges av hagar och åkrar.

Vår personal

På vår skola arbetar cirka 20 medarbetare och det finns en rektor. Elevgrupperna i F-3 består av 30 – 42 elever per årskurs, de är alla är uppdelade i två grupper med två legitimerade lärare i varje årskurs. På skolan finns ett elevhälsoteam med speciallärare, kurator, skolsköterska och rektor. Skolans Trygghetsteam består av lärarpersonal från skola och fritidshem samt rektor.

Vårt fritidshem öppnar kl. 06.15 och stänger kl. 18.00. Där finns personal som också finns med eleverna under skoldagen. Utevistelse har en stor plats i fritidshemmets verksamhet. Vi har också samarbete med kyrkan som genomför aktiviteter med eleverna vissa eftermiddagar.

Så arbetar vi med elevernas lärande

Elevens kunskapsinhämtning börjar hos oss i förskoleklassen där vi på ett lustfyllt sätt arbetar med läs och skrivförberedande övningar, matematik och olika teman.

Vårt mål är att undervisningen ska vara likvärdig i alla klassrum. Vi har samma läromedel i alla grupper och använder oss av metoden ”Att skriva sig till läsning” som läsinlärningsmetod. Vi följer kontinuerligt upp elevernas kunskapsinhämtning för att säkerställa en positiv utveckling oavsett förutsättningar.

Tillsammans arbetar vi alla för att samtliga elever ska trivas och utvecklas så långt som möjligt inför flytten till annan skola i årskurs 4.

Så arbetar vi med elevernas trygghet

Vi är måna om att elever på vår skola ska känna sig trygga och omfattas av en god värdegrund, och vi har ett upparbetat arbete med STAR för att kontinuerligt ha trygghetsfrågor på agendan.
Det finns uttalade regler för vad som gäller på skolan och dessa är kända för såväl elever som vårdnadshavare. I vår ”Plan mot kränkande behandling och diskriminering” finns arbetet utförligt beskrivet. En mer lättläst variant har arbetats fram och ges till alla elever.

Elev och föräldrainflytande

Vi möter elevrepresentanter i elevråd en gång i månaden och uppskattar alltid att eleverna ger synpunkter på skolan och undervisningen.

Vårdnadshavare är alltid välkomna till oss och bjuds in till Skolråd en gång varje termin.

Måltider

Frukost serveras på fritidshemmet på morgonen, medan lunch och mellanmål serveras i vår matsal.
I matsalen serveras lunch som tillagats på Söderportens skola i Norrköping, vi är ett serveringskök med personal från Skolmåltidsservice.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Mer om Dagsbergs skola

Adress:

Dagsbergs skola 1
605 91 NORRKÖPING

011-15 54 53

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 138

Årskurser: F-3, Fritidshem

Rektor
Frida Dahlström

Skicka e-post

Sjukanmälan
011-15 54 53

Fritidshem
011-15 54 53

Skolsköterska
Annica Carlsson
073-020 25 66 (måndagar)

Kurator
Elin Blom
011-15 54 58

Skoladministratör
Pixie Silvo telefon
011-15 54 71

Skolmåltider
011-15 54 56

Personalrum
011-15 54 53 (tel.svarare finns)

Hitta till Dagsbergs skola

Dokument