Borgsmoskolan

Borgsmoskolan är en 7-9-skola med ca 270 elever fördelade på 9 klasser. Alla elever väljer en profil inför åk 7.

Borgsmoskolan ligger mellan Klockaretorpet och Skarphagen vid Norrköpings västra infart och i nära anslutning till skogen och Borgsmo idrottsplats. Skolan har cirka 270 elever i årskurs sju till nio. Eleverna kommer från skolorna Tamburinen, Klockaretorpsskolan, Villastadsskolan och Norrköpings Montessoriskola. Eleverna väljer en fördjupningsprofil inför varje termin. Profilerna ändras efter elevernas önskemål varje termin. För aktuell information se skolans blogg.

Det finns en internationell klass för nyanlända elever och en klass för elever med funktionsnedsättning inom autismspektrat. Tre klasser arbetar med Montessoripedagogik. Alla elever arbetar med en egen Chromebook enligt "en till en”, ett arbetssätt som betyder att varje elev har en egen dator.

Mentorer

Alla klasser har en eller två mentorer, vars uppgift är att ha tät kontakt med eleven, dokumentera elevens utveckling, följa upp elevfrånvaro, ha kontakt med elevens vårdnadshavare, genomföra utvecklingssamtal varje termin samt ta fram underlag för eventuella åtgärdsprogram. Mentorer har även gemensamt ansvar för en klass och det arbete man har med hela klassen, till exempel klassråd och föräldramöten.

Elev- och föräldrainflytande

Elevrådet fungerar som en bro mellan eleverna och skolledningen och består av två elever från varje klass. Du som är vårdnadshavare är välkommen på besök till skolan. Besöket ger en ovärderlig kunskap om hur det är i skolan, och är en utmärkt förberedelse inför utvecklingssamtalet.

Mer om Borgsmoskolan

Adress:

Dalviksgatan 75
603 80 NORRKÖPING

011-15 31 00

Skicka E-post

Beskrivning: profilval varje termin, internationell klass för nyanlända elever, resursgrupp, montessoriklasser, egen dator till eleverna

Antal elever: 209

Avdelningar: 0

Årskurser: 7-9

Rektor
Sara Valgren

Sjukanmälan
011-444 14 96

Hitta till Borgsmoskolan