Hitta kommunala grundskolor i Norrköping

Här finner du information om alla grundskolor som kommunen ansvarar för. Med hjälp av sökfunktionen kan du hitta skolor som riktat in sig på de områden som intresserar dig eller ditt barn.

Du kan söka efter ord i skolornas beskrivning, skolnamn eller stadsdel. Sökfunktionen tar då fram de skolor som passar din sökning.

sv-toplinks

sv-kris

sv-title

sv-description

sv-image

sv-published

sv-news-categories

sv-news-archives

 • Bjärbyskolan

  F-3, Fritidshem 072-517 45 44
 • Borgsmoskolan

  7-9 011-15 31 00

  Trygghet, trivsel, studiero

 • Bråviksskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 31 53

  Flexibelt lärande, Åldershomogena klasser, fritidshem, Elevledda utvecklingssamtal, Eget tillslagningskök

 • Dagsbergs skola

  F-3, Fritidshem 011-15 54 53
 • De Geers skola

  F-klass, Fritidshem
 • Diamanten - världens skola

  F-6, Fritidshem 011-15 15 23

  Aktivt lärande, musikteater, idrott/hälsa

 • Djäkneparksskolan

  7-9 011-15 31 30

  Basket, dans, fotboll, bild, slöjd, musik, foto, programmering, internationellt arbete, laga och baka och block.

 • Ektorpsringen

  F-3, Fritidshem 011-15 31 71

  Övningsskola, profilklasser, eget kök

 • Ektorpsskolan

  7-9 011-15 31 58
 • Enebyskolan

  7-9 011-15 32 08

  Kommungemensam resursgrupp (RH), eget kök

 • Folkparksskolan

  F-3, Fritidshem 011-15 24 04

  Läsning, matematik, mångkulturellt, estetisk verksamhet

 • Grebyskolan

  F-3, Fritidshem 011-15 12 32

  Utomhuspedagogik, eget kök

 • Gustaf Adolfsskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 33 32
 • Hagaskolan

  4-9 011-15 32 48

  Musik

 • Hultdalsskolan

  7-9 011-15 13 95

  Temaveckor, studiebesök, teknik

 • Jurslaskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 17 68

  Miljö, utomhuspedagogik

 • Karlshovsskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 32 19

  Åldershomogena klasser, fritidshem, utedagar

 • Kimstadskolan

  4-6

  Nära till skog, åldershomogen undervisning, speciallärare

 • Klingsborgsskolan

  7-9 011-15 60 90

  Stort fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

 • Klockaretorpsskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 31 16

  Skolan har ett språkutvecklande arbetssätt och ett värdegrundsarbete med fokus på trygghet, respekt och ansvar.

 • Kyrkskolan

  F-6, Fritidshem 072 254 37 10

  Kamratstödjare

 • Kättinge skola

  F-3, Fritidshem 011-15 63 55

  Utomhuspedagogik, NO/teknik

 • Lindöskolan

  F-3, Fritidshem 011-15 31 45
 • Ljuraskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 23 89

  Grundsärskola, nära till skog

 • Matteusskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 32 50
 • Mosstorpskolan

  4-9 011-15 18 75

  Matematik, kultur/SO, idrott och hälsa, bild samt musik

 • Navestadsskolan

  4-9 011-15 32 91

  Framgångsrik undervisning, Elevinflytande och delaktighet, Lokalt elevhälsoarbete och Arbetsmiljö

 • Norrköpings Montessoriskola

  F-6, Fritidshem 011-15 12 77

  Montessoripedagogisk inriktning

 • Oxelbergsskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 31 95

  Kiwimetoden, skog, musikprofil

 • Parkskolan

  F-3, Fritidshem 011-15 53 58
 • Rambodalsskolan

  4-6 011-15 34 34

  Idrott och rörelse, musik, slöjd, tema, eget kök

 • Råsslaskolan

  4-9 011-15 36 30

  No/Teknikprojekt, Östsam, Campus, Nordisk Plattform, S.M.A.R.T mat

 • Sandbyhovsskolan

  011-15 17 66
 • Sandbyängsskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 31 98

  Goda lärmiljöer och digitalisering

 • Sandtorpsskolan

  F-3, Fritidshem 011-15 66 33

  Skog, vatten, språkutveckling, mattelekar, simundervisning

 • Silverdansen

  F-3, Fritidshem 011-15 32 94
 • Skarphagsskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 31 87

  Inkludering

 • Smedbyskolan

  F-3, Fritidshem 011-15 32 40

  Teman

 • Svärtingehus

  F-6, Fritidshem 011-15 54 36

  SMART-mat

 • Svärtinge skogsbacke

  F-6, Fritidshem
 • Söderporten

  F-6, Fritidshem 011-15 33 00

  Tvålärarskap, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, värdegrundsarbete, eget tillagningskök

 • Tamburinens skola

  F-6, Fritidshem 011-15 30 99
 • Tåby skola

  F-6, Fritidshem 011-15 61 97
 • Uttersbergsskolan

  F-3, Fritidshem 011-15 17 50

  Utomhuspedagogik, matematik, NO/teknik, språklekar

 • Victoriaskolan

  4-6

  Victoriaskolan är det nya namnet på enheten som tidigare tillhörde Ektorpsringen. Här går elever i årskurs 4-6.

 • Vikbolandsskolan

  F-9, Fritidshem 011-15 14 49

  Utomhuspedagogik, NO/teknik, utbyte med lokalt näringsliv

 • Vilbergsskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 19 07

  Elevernas allsidiga utveckling i fokus

 • Villastadsskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 31 28

  Natur, vatten, skolskog

 • Vrinneviskolan

  F-4 011-15 24 04

  Inkluderande tillgänglig lärmiljö, rastverksamhet, utomhuspedagogik

 • Vångaskolan

  F-6, Fritidshem 072-228 06 25
 • Åbymoskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 53 60

  Naturområden, bibliotek, badhus, Campus, språk- och matematikmedvetna

sv-startpage-pushed

sv-pushed-content-link

sv-niva4-relatedlinks

sv-detaljplan-area

sv-detaljplan-state

sv-adress

sv-phonenumber

sv-mailadress

sv-postnr

sv-contactcards

sv-page-description

sv-project-status

sv-year

open-by-default

sv-detaljplaneprogram-state

sv-detaljplaneprogram-area

school-kids

school-depts

school-class

school-id

school-type

school-info

sv-start-big-puff

sv-big-image

sv-startpage-background

sv-school-description

nk-searchterms

hiq-hide-in-search

appropriation-storage

appropriation-organ

appropriation-title

meeting-date

appropriation-link

appropriation-paragraphs

appropriation_state_detalj

appropriation-document-link

hiq_information_owner

nk-crisis-title

nk-crisis-text

nk-crisis-link

nk-crisis-style

nk-crisis-visibility

nk-crisis-size

nk-visibility-breadcrumbs

nk-crisis-link-english

Sökningen resulterade inte i några träffar.